Blog Single

Gang van zaken rond het nachtvissen op Bussloo

De Federatie Oost-Nederland was en is de visrechthebbende op Bussloo en in haar lijsten van Viswateren heeft jarenlang gestaan dat het nachtvissen op Bussloo verboden was, dit op verzoek van de RGV. Ondanks dit verbod gaf de RGV toch ontheffingen uit om op Bussloo gedurende een korte periode wel ‘s nachts te mogen vissen. Dit was een situatie die geen recht deed aan de gemaakte afspraken tussen de Federatie en de RGV en beide partijen wilden dit niet langer continueren, maar ook geen ongebreideld nachtvissen op Bussloo weer toestaan. De KSN regio Zwolle werd door de Federatie gevraagd om met een voorstel te komen om het nachtvissen op Bussloo op een goede wijze te kunnen regelen, met als uitgangspunt dat het nachtvissen niet volledig vrij zou worden gegeven (om excessen te voorkomen), dus voor een gelimiteerd aantal vissers, en controles hierop door de betreffende vissers zelf diende te gebeuren. Maar de Federatie wilde wel het overdag vissen op Bussloo voor ieder lid mogelijk blijven houden. Ook werd door de Federatie aan de RGV gevraagd om ook hun zienswijze hierover op papier te willen zetten.

Op een vergadering van de KSN regio Zwolle met de kern van de Bussloo vissers kwam de wens naar voren om het nachtvissen voor maximaal 100 vissers mogelijk te maken, dit gezien het beperkte aantal stekken en het controleerbaar houden van het nachtvissen op Bussloo. Tevens kon de kern van de Bussloo vissers zich vinden in een aantal extra vergunningsvoorwaarden en de onderlinge controleregeling, zoals voorgesteld door de KSN regio Zwolle.

Vragen? Deze kun je stellen via het contactformulier wat te vinden is op de Bussloo website, ook is het mogelijk via dit formulier een verzoek te doen om op de wachtlijst geplaatst te worden of stuur een e-mail naar bussloo@ksnregiozwolle.nl Ook andere vragen en of op en aanmerkingen kunnen via het contactformulier gesteld worden. Je kunt met vragen over het nachtvissen en de pas niet terecht bij het Leisurelands ( RGV ).

Meer info vind je op de Bussloo website