If you can't read this email, please view it online


INFO

contact@ksnregiozwolle.nl

De SKP Monitor

De periode van uitzetten komt weer aan

Het najaar doet al bijna zijn intrede en daarom is het dus hoog tijd om iedereen te informeren over onze diensten. Ondanks dat al onze vaste afnemers en geïnteresseerden reeds weten dat we goed beschubde vissen kunnen leveren, willen we middels een nieuwsbrief u en wellicht nieuwe partijen informeren over de mogelijkheden en lopende projecten.

 

Voor info

Vooraf!

Om verschillende redenen doen we geen zaken meer met Peschkes. Ons gezamenlijke doel was komen tot een succesvolle kweek met goed beschubde spiegels. Echter door verschillende inzichten en prioriteiten is het onmogelijk te komen tot een coöperatieve samenwerking. Dit heeft ons dan ook doen besluiten verder te gaan zoeken naar beter passende opties. En dit is ons naar tevredenheid gelukt.

Valkenswaard spiegels

De prachtige Valkenswaardspiegels behoeven geen verdere introductie. We zijn dan ook erg blij mee te kunnen delen dat er een kweker is gevonden die het broed afkomstig van de Kwekerij in Valkenswaard voor ons de vissen opkweekt. Gezamenlijk hebben we hier 7000 vingerlingen gekocht en gebruiken we de ruimte en expertise van onze nieuwe partner om deze vissen tot K3 formaat te kweken. We hadden gehoopt dat de vissen dit najaar reeds het K3 gewicht bezaten, echter is dit niet het geval. Onze schatting is dat er ongeveer 3500 á 4000 kg van deze kweekvijver kan worden afgevist. Aangezien het een natuur product is blijft het een schatting, maar een zekerheid is dat hier eind 2018 prachtige vissen van besteld kunnen worden

Franse spiegels/Schubs

Via ons nog steeds verbredende netwerk is er een Franse kweker ontdekt die een prima variatie aan spiegels levert met daarvan het overgrote deel erg goed beschubde vissen. Deze kweker levert vissen van 1 kg tot 20kg +.
De prijs voor een K3 spiegel/schub karper(+/- 1.5 kg) is € 4,80 (ex 6% btw).
Vissen van +/- 4,5 kg is de kilo prijs € 5,50 (ex 6% btw).
Voor zwaardere vissen geldt prijs op aanvraag.

Eigen spiegelkweek gelukt!

Naast de bovengenoemde opties willen we met trots vermelden dan ons ‘eigen’ kweekproject ook succesvol is gebleken. We hebben een aantal goed beschubde ouderdieren aan geschaft en deze ondergebracht bij een kweker die gespecialiseerd is in het begeleiden van het broedproces. Deze kweker beschikt over een groot broedhuis voor het vermeerderen van vele vissoorten. Zij hebben afgelopen voorjaar naar schatting 300.000 broedsels op zijn kweekvijvers uitgezet. Dit gaat tot op heden erg voortvarend en we verwachten dat deze visjes komend najaar rond het formaat K1 zitten (vingerling).

Onderstaande vissen zijn van Engelse herkomst en door ons/de kweker als ouderdieren gebruikt.

 Broed & Vingerling

Omdat ons is gevraagd of we voorjaar 2018 broed kunnen/willen verkopen van onze ouderdieren en of we in het voorjaar van 2019 een grote partij vingerlingen kunnen aanbieden, lijkt het dat dit gezien het succes van de 2017 kweek mogelijk moet zijn. We moeten het dan wel tijdig weten zodat de kweker er tijdens de broedkweek qua aantallen rekening mee houdt en voor de opgroei tot vingerling(+- 8cm visjes) de nodige extra kweekvijvers reserveert.

Meerdere pootvis soorten

Middels onze rondzwervingen door kwekersland hebben we zo links en rechts informatie opgedaan aangaande het kweken van andere pootvis soorten dan karper. Mocht er interesse zijn voor b.v. graskarper, blankvoorn, ruisvoorn, brasem, zeelt, snoek, snoekbaars, forel (meerdere soorten) we kunnen altijd informeren wat er mogelijk is en wat de kosten zijn.

Naast de zoektocht naar goed beschubde spiegels zijn we ook aan de slag gegaan met het opzetten van een online database waarbij het mogelijk is om uitgezette SKP spiegels terug te zoeken. We zijn het systeem momenteel aan het testen en fine tunen, met als uiteindelijke doel het zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken. Onze ambitie is de SKP Monitor te lanceren in februari 2018 en dat doen we natuurlijk tijdens Carp Zwolle. We zullen u vroegtijdig informeren.over de vorderingen.

 

If you no longer wish to receive these emails, simply click on the following link Unsubscribe.

©2017 De KSN regio Zwolle. All rights reserved.